مالکین گرامی

?مطابق برگ مطالبه  اداره دارايى، ملزم به پرداخت بيش از يك ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده شديم و علی رغم مكاتبات متعدد در مقابله با  اين مبلغ ناحق موفق نشديم.

?لذا از مالكانى كه در اين رابطه داراى ارتباط با مقامات عالى رتبه دارايى و يا وكلايى كه توانایی جهت مراجعه و طرح شكايت به ديوان را دارند، تقاضا میشود ما را يارى نمايند.

هیئت مدیره

آدرس کانال تلگرام خزرشهر:

@khazarshahr