?مالکین گرامی

از ابتدای مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از سازمان مالکان خزرشهر توسط اداره دارایی با ارسال پیام  به همه مالکین درخواست کمک نمودیم که دو نفر از شهروندان راهنمای ما شدند و پیرو آن اقدامات حضوری و مکاتباتی در سطح استان و کشور انجام داده ایم که ذیل این پیام مشاهده میفرمائید:

آدرس کانال تلگرام خزرشهر:

@khazarshahr