مالکان گرامی

 
 

مدیریت سازمان در برابر چالش های فراوانی قرار دارد:

 

 

1. عدم پرداخت به موقع شارژ توسط برخی از مالکان

 

 

2. پرونده فروش مارپیچ خزرشهر جنوبی توسط ستاد اجرایی فرمان امام

 

 

3. پرونده خلع ید از شش قطعه سازمان

 

 

4. دفاع و جلوگیری با حداکثر قدرت در برابر تغییر کاربری نارنجستان

 

 

5. خلاف برخی از مالکان در پروژه های ساخت ویلا

 

 

6. ماجرای حضور دریابانی در ورودی خزرشهر شمالی

 

 

7. وضع به ناحق مالیات بر ارزش افزوده برای خزرشهر

 

 

8. اقدام برای اجرای تخلیه پادگان

 

 

9. ماجراسازی عده ای از مالکان برای جلوگیری از روند ساماندهی در خزرشهر و موازی کاری

 

 

در مقابله با این چالش ها انرژی زیادی از هیئت‌مدیره برده است

 

 

برای دفاع نیاز به همکاری و همدلی شما داریم.

 

 

هیئت مدیره

 

t.me/khazarshahr