آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

?پیرو آگهی دعوت نوبت اول بدینوسیله از کلیه اعضاء و مالکان محترم موسسه مالکان خزرشهر مجدداً دعوت بعمل می آید که رأس  ساعت 17 عصر روز پنجشنبه مورخ 27 اردیبهشت 97 در مازندران-بابلسر- کیلومتر ۳ کمربندی  هتل رستوران میزبان به صرف افطار و شام جهت تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده(نوبت دوم) حضور بهم رسانید و در صورت عدم حضور نماینده قانونی و یا وکلای خود را در مهلت قانونی معرفی فرمایند.

با تشکر-اعضای هیئت مدیره موسسه

?دستور جلسه:
1-  اصلاح برخی از مواد اساسنامه موسسه مالکان خزرشهر
2-  سایر موارد
 

پیش نویس اصلاحیه اساسنامه سازمان مالکان خزرشهر

آدرس کانال تلگرام سازمان مالکان خزرشهر :
@khazarshahr

 

مالکین محترم سازمان مالکان خزرشهر

با سلام

احتراماً اکنون که در سنگر دیگری انجام وظیفه مینمایم از محضر شما عزیزان مرخص و برایتان از درگاه خداوند منان سلامت و شادابی آرزومندم.

 

مصطفی شیاری

نتیجه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان موسسه مالکان خزرشهر
(مجمع عمومی 13 مرداد 1396)

? منتخبین هیئت مدیره به ترتیب آراء:

۱- دکتر مسعود بهرامی
۲- مهندس شاهپور نیازی
۳- دکتر محمد ابراهیم قربانی فرید
۴- دکتر عمران عربی نژاد
۵- مهندس علی مصباح
۶- مهندس حسن میرصادقی
۷- مهندس محمود حسن پور
 
?منتخبین علی البدل هیئت مدیره به ترتیب آراء:

۸- مهندس محمدحسن محمدنتاج
۹- مهندس محمدرضا حمزه پور

?بازرسان منتخب:

۱- دکتر  اکبر معتضدی
۲- دکتر علی اکبر جعفری

آدرس کانال تلگرام ما:
t.me/khazarshahr