آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت سوم)

موسسه مالکان خزرشهر (شماره ثبت 1963 و شناسه ملی 10100170952)

بدینوسیله از کلیه مالکان محترم عضو موسسه مالکان خزرشهر جهت شرکت در مجمع عمومی عادی (نوبت سوم) که در ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 15/5/1395 درشهرک خزرشهر شمالی رستوران سیب سرخ برگزار میگردد، دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

1- گزارش رئیس هیئت مدیره

2- گزارش بازرسین

3- انتخاب بازرسین

4- تصویب بودجه و اتخاذ تصمیم در مورد تفریغ بودجه سال 94

5- تصویب نرخ هزینه های مشترک (شارژ) در سال 95 و تصویب ترازنامه سال مالی

6- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها و اعلانات

 

هیئت مدیره موسسه مالکان خزرشهر

همشهريان گرامي

مستحضر باشيد كه بنا بر تصميم سازمان امور مالياتي كشور مقرر شده شهرك 9درصد از مبلغ شارژ را بعنوان ماليات ارزش افزوده پرداخت نمايد. ليكن چنانچه راهكار قانوني مبني بر عدم پرداخت وجود دارد مديريت از آن استقبال ميكند.

هيئت مديره

همشهریان گرامی

مستحضر باشید که بنا بر تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده شهرک 9درصد از مبلغ شارژ دریافتی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نماید.

لیکن چنانچه راهکار قانونی مبنی بر عدم پرداخت وجود دارد این مدیریت  از آن استقبال میکند.

هیئت مدیره

نتیجه نوبت سوم مجمع عمومی سالانه در تاریخ 15/5/95

باحضور 92 نفر از مالکین محترم

 

1-انتخاب آقایان اکبر معتضدی و علی اکبر جعفری بعنوان بازرس اصلی و آقای اسماعیل طاهری بعنوان بازرس علی البدل

 

2-افزایش شارژ خدمات سال 95 به میزان  25 درصد نسبت به سال 94

 

3-تصویب شارژ عمرانی سال 95 به مبلغ 10,000,000 ريال برای هر ویلا