مالک گرامی

 

متاسفانه طول زیادی از ساحل شهرک به ناحق اشغال شده است

 

علی رغم رأی های بدوی، تجدیدنظر و دیوان منطقه مزبور غصب شده باقیمانده و مجری تخلیه متمرد است.

 

با مجوز از مجمع پرونده مجدداً در جریان اجرا قرار گرفت و هیئت مدیره مصمم به ادامه این پروسه میباشد.

 

توضیح اینکه عین، متعلق به بنیاد و انتفاع، متعلق به مالکین است.

 

لذا هرگونه ساخت و ساز در این منطقه با اجازه طرفین خواهد بود.

 

شهرک ما با آزادسازی ساحل اشغالی معنی دار میشود.

 

هیئت مدیره 

 

مالکان گرامی

 
 

مدیریت سازمان در برابر چالش های فراوانی قرار دارد:

 

 

1. عدم پرداخت به موقع شارژ توسط برخی از مالکان

 

 

2. پرونده فروش مارپیچ خزرشهر جنوبی توسط ستاد اجرایی فرمان امام

 

 

3. پرونده خلع ید از شش قطعه سازمان

 

 

4. دفاع و جلوگیری با حداکثر قدرت در برابر تغییر کاربری نارنجستان

 

 

5. خلاف برخی از مالکان در پروژه های ساخت ویلا

 

 

6. ماجرای حضور دریابانی در ورودی خزرشهر شمالی

 

 

7. وضع به ناحق مالیات بر ارزش افزوده برای خزرشهر

 

 

8. اقدام برای اجرای تخلیه پادگان

 

 

9. ماجراسازی عده ای از مالکان برای جلوگیری از روند ساماندهی در خزرشهر و موازی کاری

 

 

در مقابله با این چالش ها انرژی زیادی از هیئت‌مدیره برده است

 

 

برای دفاع نیاز به همکاری و همدلی شما داریم.

 

 

هیئت مدیره

 

t.me/khazarshahr

 

 

 

?مالکین گرامی

از ابتدای مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از سازمان مالکان خزرشهر توسط اداره دارایی با ارسال پیام  به همه مالکین درخواست کمک نمودیم که دو نفر از شهروندان راهنمای ما شدند و پیرو آن اقدامات حضوری و مکاتباتی در سطح استان و کشور انجام داده ایم که ذیل این پیام مشاهده میفرمائید:

آدرس کانال تلگرام خزرشهر:

@khazarshahr

 

 

مالکین گرامی

?مطابق برگ مطالبه  اداره دارايى، ملزم به پرداخت بيش از يك ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده شديم و علی رغم مكاتبات متعدد در مقابله با  اين مبلغ ناحق موفق نشديم.

?لذا از مالكانى كه در اين رابطه داراى ارتباط با مقامات عالى رتبه دارايى و يا وكلايى كه توانایی جهت مراجعه و طرح شكايت به ديوان را دارند، تقاضا میشود ما را يارى نمايند.

هیئت مدیره

آدرس کانال تلگرام خزرشهر:

@khazarshahr