پرداخت آنلاین شارژ

از طریق فرم زیر می توانید به صورت آنلاین شارژ واحد های ساختمانی خود در شهرک خزرشهر را پرداخت نمایید. نکات قابل توجه: لطفا در تکمیل فرم دقت لازم را مبذول فرمایید. شماره موبایل و ترجیحا ایمیل خود را نیز یادداشت نمایید. پس از پرداخت شماره فاکتور و شماره تراکنش را نزد خود نگاه دارید. در هنگام پرداخت از دکمه بازگشت مرورگر خود استفاده ننمایید. در صورت هرگونه پرسش با واحد حسابداری به شماره 01135273996 تماس حاصل نمایید. .
نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

موبایل(*)
ورودی نامعتبر

شماره ویلا(*)
ورودی نامعتبر

شمالی/جنوبی:(*)

ورودی نامعتبر

مبلغ پرداختی(*)
ورودی نامعتبر

توضیحات
ورودی نامعتبر

پرداختی
rial

روش پرداخت